Có nên mua quần áo trẻ em size đại hay không?

Error connecting to mysql